ZAPISY

ZASADY REKRUTACJI

1. KARTA ZGŁOSZENIA
Nabór uczniów odbywa się w ciągu całego roku szkolnego. Prosimy o wypełnienie "Karty zgłoszenia" i zapoznanie się z kolejnymi etapami rekrutacji.

2. KONTAKT ZE SZKOŁĄ
Mailowo lub telefonicznie potwierdzimy przyjęcie zgłoszenia oraz poinformujemy o kolejnych terminach dot. rekrutacji.

3. PRZESŁUCHANIA - kwiecień/maj/czerwiec oraz wrzesień

Badanie stopnia umuzykalnienia dzieci - kandydatów na uczniów.
O terminie przesłuchań poinformujemy z wyprzedzeniem - organizujemy je w kilkuosobowych grupach dzieci. Poprzez zabawy z muzyką sprawdzamy predyspozycje muzyczne dziecka w następujących kategoriach:

  • słuch tonalny
  • poczucie rytmu
  • pamięć muzyczna
  • koordynacja ruchowa
  • sprawność manualna

Prosimy, aby dziecko przygotowało jedną prostą piosenkę dziecięcą i zaśpiewało ją na przesłuchaniu.

4. LISTA PRZYJĘTYCH
Ogłoszenie listy przyjętych uczniów.

5. PODPISANIE UMOWY
Po przyjęciu dziecka do szkoły rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do podpisania ze szkołą umowy.

6. ZEBRANIE Z RODZICAMI
Pierwszy tydzień września - zebranie organizacyjne dla rodziców przyjętych uczniów.

 

Szczegółowe informacje o zapisach i przesłuchaniach:
Sekretariat - tel. 502 925 631
Dyrektor - tel. 505 075 593

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1
im. Edwina E. Gordona
w Poznaniu
ul. Druskienicka 32, 60-476 Poznań