KONTAKT

Marek Runowski

Dyrektor

Dariusz Tabisz

Wicedyrektor ds. nauczania

Joanna Skorupska

Sekretariat

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1
im. Edwina E. Gordona
w Poznaniu
ul. Druskienicka 32, 60-476 Poznań

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1
im. Edwina E. Gordona
w Poznaniu
ul. Druskienicka 32, 60-476 Poznań