JAK UCZYMY

1. NASZ PROGRAM NAUCZANIA:

 • oparty jest na najnowszych badaniach naukowych dotyczących uczenia się muzyki (MLT - Gordon)
 • jest wszechstronny i elastyczny - odpowiedni dla różnych grup wiekowych
 • pomaga uczniom uczyć się muzyki jako sztuki słuchowej – „dźwięk przed zapisem”
 • buduje umiejętności na całe życie poprzez ruch, śpiewne rytmizowanie, oraz śpiewanie
 • jest kreatywny – uczniowie tworzą własną muzykę od samego początku
 • umożliwia umiejętności audiacyjne – grę ze słuchu, improwizację


2. W NASZEJ SZKOLE DZIECKO UCZY SIĘ:

 • improwizacji, gry ze słuchu, transponowania i harmonizowania
 • komponowania, aranżowania, czytania i zapisywania notacji ze zrozumieniem
 • śpiewania i grania w zespole
 • gry swobodnej i bez stresu - w różnych sytuacjach codziennych
 • gry wolnej od napięć mięśniowych, swobodnej technicznie
 • słuchania i wykonywania muzyki poprzez słuchowe rozumienie (audiację)
 • bycia niezależnie myślącym muzykiem


3. CO NAS WYRÓŻNIA:

 • program nauczania oparty na MLT Gordona
 • nauka audiacji
 • zajęcia ruchowe wg koncepcji Rudolfa Labana,
 • nauka improwizacji wokalnej i instrumentalnej
 • różnorodność stylistyczna wykonywanej muzyki
 • gra zespołowa od pierwszej klasy
 • chór szkolny od pierwszej klasy
 • autorskie utwory i opracowania

 

Aby grać na instrumencie świadomie, aby improwizować i tworzyć - uczymy gry na dwóch instrumentach równocześnie. Pierwszym i najważniejszym jest instrument wewnętrzny - słuchowy: audiacja. Kiedy dziecko osiąga gotowość audiacyjną zaczynamy grać na instrumencie fizycznym, który jest przedłużeniem świadomości słuchowej i ciała ucznia.

Instrumentu wewnętrznego uczymy poprzez ruch (rozwój potencjału i umiejętności rytmicznych) i poprzez śpiew (rozwój potencjału i umiejętności tonalnych). Zawsze poprzez audiację kontekstu tonalno-rytmicznego przy użyciu motywów (słów), a nie pojedynczych dźwięków (liter). Gry na instrumencie zewnętrznym (fizycznym) uczymy poprzez repertuar zespołowy i solowy.

Celem naszego programu jest pomoc dzieciom w nauce audiacji i poprzez jej rozwój - w grze na instrumencie. Umiejętności zdobyte tą drogą dają solidne podstawy w rozwoju muzycznej świadomości oraz w nauce czytania i pisania nut ze zrozumieniem. Oferujemy każdemu uczniowi udział w czterech koncertach ogólnoszkolnych i dwóch koncertach klasowych w roku szkolnym.

 

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1
im. Edwina E. Gordona
w Poznaniu
ul. Druskienicka 32, 60-476 Poznań