JAK UCZYMY

Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. Edwina E. Gordona naucza stosując założenia Teorii Uczenia się Muzyki prof. Edwina E. Gordona. Nasze programy nauczania uwzględniają zasadę nauczania sekwencyjnego, którego celem jest rozwinięcie umiejętności słuchania, a następnie koordynowanie tej umiejętności ze śpiewem i grą na instrumencie. Uczniowie poznają słownictwo muzyczne obejmujące sekwencyjne i funkcyjne motywy tonalne i rytmiczne, które zawsze są w kontekście tonalnym lub rytmicznym. To słownictwo muzyczne ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju muzycznej umiejętności, którą nazywamy audiacją.

Etapy nauki muzyki w naszej Szkole można porównać z procesem nauki języka ojczystego: 1) Słuchanie 2) Mówienie: śpiewanie, rytmizowanie i ruch 3) Myślenie: improwizowanie i audiowanie 4) Czytanie 5) Pisanie. Styl nauczania / uczenia się koncentruje się na uczniu i opiera się na badaniach prof. Gordona dotyczących tego, jak się uczymy, kiedy uczymy się muzyki. Profesor Gordon poprzez swoją pracę badawczą w zakresie procesów uczenia się muzyki dokonał wglądu w sam proces uczenia się. Kontrasty, różnorodność tonalna i rytmiczna użytych materiałów nauczania, kładzie nacisk na odkrywanie podobieństw i różnic - w ten sposób pozwala rozwinąć umiejętności audiacyjne. Projekty z zakresu twórczości i improwizacji wzmacniają proces uczenia się. Powodują one, że uczniowie zaczynają używać i utrwalać wszystkie te umiejętności słuchowe, których nauczyli się wcześniej.

Jako narzędzia rozwijania umiejętności improwizacji wykorzystuje się dużą różnorodność kontrastujących ze sobą pieśni ludowych i tematów instrumentalnych. Repertuar solowy dobiera nauczyciel dla poszczególnych uczniów.

1. NASZ PROGRAM NAUCZANIA:

 • oparty jest na najnowszych badaniach naukowych dotyczących uczenia się muzyki (MLT - Gordon)
 • jest wszechstronny i elastyczny - odpowiedni dla różnych grup wiekowych
 • pomaga uczniom uczyć się muzyki jako sztuki słuchowej – „dźwięk przed zapisem”
 • buduje umiejętności na całe życie poprzez ruch, śpiewne rytmizowanie, oraz śpiewanie
 • jest kreatywny – uczniowie tworzą własną muzykę od samego początku
 • umożliwia umiejętności audiacyjne – grę ze słuchu, improwizację


2. W NASZEJ SZKOLE DZIECKO UCZY SIĘ:

 • gry ze słuchu, transponowania, harmonizowania
 • improwizacji, komponowania, aranżowania
 • czytania i zapisywania notacji ze zrozumieniem
 • śpiewania i grania w zespole
 • gry swobodnej i bez stresu - w różnych sytuacjach codziennych
 • gry wolnej od napięć mięśniowych, poprawnej technicznie
 • słuchania i wykonywania muzyki poprzez audiację
 • wiedzy ogólnomuzycznej
 • bycia niezależnie myślącym muzykiem


3. CO NAS WYRÓŻNIA:

 • program nauczania oparty na MLT Gordona
 • nauka audiacji
 • zajęcia ruchowe wg koncepcji Rudolfa Labana,
 • nauka improwizacji wokalnej i instrumentalnej
 • różnorodność stylistyczna wykonywanej muzyki
 • gra zespołowa od pierwszej klasy
 • chór szkolny od pierwszej klasy
 • autorskie utwory i opracowania

 

4. NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE:

Aby grać na instrumencie świadomie, aby improwizować i tworzyć - uczymy gry na dwóch instrumentach równocześnie. Pierwszym i najważniejszym jest instrument wewnętrzny - słuchowy. Utożsamiamy go z umiejętnościami audiacyjnymi. Kiedy dziecko osiąga gotowość audiacyjną zaczynamy grać na instrumencie fizycznym, który jest przedłużeniem świadomości słuchowej i ciała ucznia.

Instrumentu wewnętrznego uczymy poprzez śpiewne rytmizowanie i ruch (rozwój potencjału i umiejętności rytmicznych) i poprzez śpiew (rozwój potencjału i umiejętności tonalnych i harmonicznych). Zawsze poprzez audiację kontekstu tonalno-rytmicznego przy użyciu motywów (słów), a nie pojedynczych dźwięków (liter). Gry na instrumencie zewnętrznym (fizycznym) uczymy poprzez repertuar zespołowy i solowy.

5. NASZ CEL:

Celem naszego programu jest pomoc dzieciom w nauce audiacji i poprzez jej rozwój, uaktywnianie procesów kreatywnych w podejmowanych działaniach muzycznych: własnej twórczości i improwizacji, śpiewie, grze na instrumencie. Umiejętności zdobyte tą drogą dają solidne podstawy w rozwoju muzycznej świadomości oraz w nauce czytania i pisania nut ze zrozumieniem.

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1
im. Edwina E. Gordona
w Poznaniu
ul. Druskienicka 32, 60-476 Poznań