GORDONOWSKIE ZAŁOŻENIA EDUKACJI MUZYCZNEJ

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dyrektora Marka Runowskiego na temat nauczania w zgodzie z założeniami teorii uczenia się muzyki Edwina Gordona. Artykuł ukazał się w kwartalniku Centrum Edukacji Artystycznej "Szkoła artystyczna".
 

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1
im. Edwina E. Gordona
w Poznaniu
ul. Druskienicka 32, 60-476 Poznań