NAUCZYCIELE

To ogromne szczęście móc pracować wśród przyjaciół. Tworzymy zespół nauczycieli, których łączy wspólna pasja: nowoczesna edukacja muzyczna oraz Teoria Uczenia się Muzyki Edwina E. Gordona. Pracujemy lokalnie, natomiast myślimy globalnie – czujemy się częścią światowej społeczności innowacyjnych nauczycieli, nieustannie rozwijających się i poszukujących nowych, lepszych rozwiązań w nauczaniu muzyki. To dla nas zaszczyt i radość, że możemy towarzyszyć naszym uczniom w ich muzycznej przygodzie. Cieszymy się z każdego ucznia, któremu możemy pomóc w urzeczywistnianiu indywidualnego, niepowtarzalnego muzycznego potencjału. Wiemy, że dzięki naszym działaniom zostają oni włączeni do elitarnej społeczności ludzi audiujących - których my nazywamy muzykami. Wiemy też, że dzięki umiejętności audiacji nasi uczniowie docenią potęgę muzyki i będą się nią cieszyć każdego dnia w swoim dorosłym życiu.

Marek Runowski (nauka audiacji)

Teoretyk muzyki. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu (1991). Prezes Fundacji Wspierania Powszechnej Edukacji Muzycznej. Pomysłodawca i twórca pierwszej w Polsce szkoły muzycznej wykorzystującej w swoim programie założenia Teorii Uczenia się Muzyki Edwina Gordona. Od 2010 roku dyrektor i nauczyciel audiacji w Społecznej Szkole Muzycznej I st. Nr 1 im. Edwina E. Gordona w Poznaniu. W swojej pracy skupia się na badaniu możliwości adaptacji Teorii Uczenia się Muzyki Edwina Gordona dla potrzeb polskiego systemu szkolnictwa muzycznego.  Gordonowskie założenia edukacji muzycznej

Więcej

 

Dariusz Tabisz (nauka audiacji, chór)

Dyrygent. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Koninklijk Conservatorium w Brukseli. Stypendysta rządu flamandzkiego (2002-2003), laureat nagrody Patrimonium (2005). Od 2015 roku wicedyrektor ds. artystycznych i nauczyciel audiacji i chóru w Społecznej Szkole Muzycznej I st. Nr 1 im. Edwina E. Gordona w Poznaniu. Jako dyrygent współpracował m.in. z Operą Bałtycką w Gdańsku, Flamandzką Orkiestrą Radiową, Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze, Brussels Chamber Orchestra. Od 2015 dyrygent Chóru Zamku Kórnickiego "Castellum Cantans". Związany ze Szkołą Waldorfską w Poznaniu. W pracy pedagogicznej za najważniejszy cel uznaje pomoc w rozwoju potencjału oraz muzycznych umiejętności swoich uczniów.

Więcej

Joanna Skorupska (organizacja pracy szkoły)

Dyrygentka. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Współautorka narzędzia edukacyjnego Musicarium – dla nauczycieli muzyki w przedszkolach i klasach 1-3 szkół podstawowych. Nauczycielka muzyki w Spark Academy w Poznaniu. Instruktorka zajęć umuzykalniających dla małych dzieci. Pasjonatka muzyki ludowej oraz idei wspólnego muzykowania w rodzinach. W Społecznej Szkole Muzycznej im. Edwina E. Gordona zajmuje się koordynacją pracy szkoły.

Więcej

Joanna Marciniak (fortepian)

Organistka i klawesynistka. Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Musikhochschule Lübeck. Laureatka wielu konkursów organowych. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich w Polsce i zagranicą. Regularnie koncertuje solowo oraz kameralnie. Uczy też gry w poznańskich szkołach muzycznych. W swojej pracy pedagogicznej skupia się na indywidualnym podejściu do każdego ucznia i  rozbudzaniu w nim pasji muzycznej.

Więcej

Kamil Lis (fortepian)

Organista, klawesynista, pianista. Absolwent poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie organów, doktor sztuk muzycznych. Kształcił się również w Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Wykładowca poznańskiej Akademii Muzycznej w Katedrze Historycznych Praktyk. Laureat nagród ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów organowych. Współpracuje z kilkoma zespołami muzyki dawnej. Występuje też jako pianista w zespołach jazzowych. W swojej pracy pedagogicznej skupia się na rozbudzaniu wrażliwości muzycznej swoich uczniów.

Więcej

Agata Domalewska (fortepian)

Dyrygentka chóralna, organistka, pianistka. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu. Umiejętności dyrygenckie, wokalne oraz pedagogiczne kształci poprzez udział w licznych kursach, projektach oraz lekcjach z mistrzami z Europy i Stanów Zjednoczonych. Obecnie odbywa staż w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Mannheim. W swojej pracy z uczniami szczególnie dba o rozwój ich kreatywności oraz zamiłowania do muzyki.

Więcej

Kinga Skrzypińska (gitara)

Gitarzystka jazzowa. Absolwentka studiów pierwszego stopnia Akademii Muzycznej w Poznaniu. Obecnie kontynuuje studia magisterskie w tej samej uczelni. Nagrała kilka płyt z poznańskimi zespołami jazzowymi. Występowała na scenach wielu polskich filharmonii, a także w Teatrze Muzycznym Roma oraz ICE Kraków. W pracy pedagogicznej dąży do rozwinięcia kreatywności i świadomości uczniów.

Więcej

Weronika Matouszek (skrzypce)

Skrzypaczka. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od wielu lat prowadzi aktywne życie koncertowe w Polsce. Miała przyjemność współpracować z różnymi orkiestrami, grając pod batutą wielu wybitnych dyrygentów. Brała udział w licznych festiwalach muzycznych, a swój warsztat doskonaliła podczas różnych kursów mistrzowskich. W swojej pracy pedagogicznej skupia się na rozbudzeniu w uczniach miłości do muzyki i rozwijaniu tej pasji według ich indywidualnych predyspozycji.

Więcej

Ewa Szymczak (wiolonczela)

Wiolonczelistka. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu. Brała udział w licznych kursach mistrzowskich w Polsce i zagranicą. Oprócz gry na wiolonczeli, interesuje się też wykonawstwem polskiej i zagranicznej muzyki tradycyjnej, grając w kilku zespołach ludowych utożsamianych z Domem Tańca w Poznaniu. 

Więcej

Jakub Jóźwiak (trąbka)

Trębacz. Absolwent studiów pierwszego stopnia Akademii Muzycznej w Poznaniu. Obecnie student studiów magisterskich. Laureat wielu konkursów dla trębaczy. Zafascynowany muzyką klasyczną jak i rozrywkową.  Uważa, że muzyka to najpiękniejsza forma wyrażania emocji i uczuć poprzez dźwięki.

Więcej

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1
im. Edwina E. Gordona
w Poznaniu
ul. Druskienicka 32, 60-476 Poznań