O NAS

"Gordonowska" - Społeczna Szkoła Muzyczna powstała z myślą o nowym pokoleniu kreatywnych muzyków. Naszym celem jest ożywienie i wprowadzenie na nowo tradycji audiowania do naszej kultury. Audiacja jest niezbędnym elementem muzycznej kreatywności. Audiacja to gotowość do muzycznej twórczości. Profesor Gordon twierdzi, że muzykiem jest każdy kto potrafi audiować, kto interesuje się muzyką i poświęca jej czas. Niezależnie od tego, czy stanowi ona jego profesję czy nie. A kiedy nauczyciel wyposaża swoich uczniów w narzędzia dzięki którym mogą tworzyć, improwizować i twórczo zajmować się muzyką, wtedy muzyka staje się ich własnością. Taki cel przyświeca naszej pracy z uczniami.

MISJA

WSPIERANIE I PIELĘGNOWANIE HARMONIJNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY.
Pragniemy, aby przemieniająca moc muzyki i audiacji była dla nich źródłem nieustającej inspiracji i kreatywnego życia.

NASZE WARTOŚCI

Wszechstronna edukacja muzyczna w Szkole Gordonowskiej uczy dzieci jak być artystami, twórcami i świadomymi słuchaczami. Podczas dobrze prowadzonych zajęć muzycznych dziecięca wyobraźnia, intuicja i głębsze uczucia są stymulowane do rozkwitu.

Nasze dzieci potrzebują sztuki, która wzbogaci ich obecne życie. Pomoże im znaleźć równowagę pomiędzy szkolną rutyną - opartą na faktach, myśleniu linearnym i technologii - a własną rodzącą się wrażliwością i spontanicznymi uczuciami. Indywidualność i kreatywność dzieci są tu doceniane, wspierane i utrwalane.

Wierzymy w moc muzyki, która łączy ludzi, celebruje różne kultury i zmienia życie. Zainspirowani swoją muzyczną edukacją uczniowie są w stanie znaleźć swój własny głos i nawiązywać trwałe relacje z rówieśnikami.

HISTORIA

OD 2010

Nazywam się Marek Runowski, jestem dyrektorem działającej od września 2010 r. Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 1 im. Edwina E. Gordona w Poznaniu, założonej przez Fundację Wspierania Powszechnej Edukacji Muzycznej. Muzyka jest nieodłącznym elementem edukacji. Uważamy, że każde dziecko ma prawo cieszyć się dobrodziejstwem muzyki i powinno mieć dostęp do pełnej, wartościowej edukacji muzycznej. Możliwość śpiewania w chórze, nauka gry na wybranym instrumencie, udział w szkolnej orkiestrze powinny być czymś normalnym i oczywistym. Pragniemy, aby muzyka na nowo stała się częścią kanonu ogólnego wykształcenia każdego człowieka. Naszym celem jest rozbudzenie w dzieciach muzycznej kreatywności i wrażliwości. Chcemy pokazać, jaką radość daje obcowanie z muzyką na co dzień i wspólne muzykowanie z innymi dziećmi, z rodzicami czy nauczycielami.

Powszechnie wiadomo, iż dzięki nauce gry na instrumencie wzrasta samodyscyplina i poczucie własnej wartości. Dziecko rozwija swoje zdolności umysłowe i uczy się pracy w grupie. Lecz muzyka sama w sobie to coś znacznie więcej. Według naszego patrona, prof. Edwina E. Gordona, wybitnego teoretyka muzyki i pedagoga - „Muzyka jest czymś unikalnym, szczególnym, występującym wyłącznie w świecie ludzi. Muzyka dla rozwoju człowieka i jego egzystencji jest tak podstawowa jak mowa. Przez muzykę dziecko zyskuje wgląd w siebie i w innych oraz w samo życie i, co pewnie najważniejsze, muzyka umożliwia dziecku rozwój i utrwala jego wyobraźnię. Bez muzyki życie byłoby bezbarwne. Ponieważ praktycznie nie ma dnia, abyśmy nie byli otoczeni muzyką, jest bardzo pożyteczne, aby dziecko rozumiało ją na tyle, na ile tylko będzie potrafiło. W rezultacie, gdy podrośnie, nauczy się ją odbierać, słuchać jej i brać w niej udział i będzie mu to sprawiało przyjemność. Stanie się tak dlatego, że dzięki tego typu wrażliwości na kulturę życie dziecka będzie wypełnione nowym znaczeniem.” Słowa te są naszą inspiracją.

Sposobów uprawiania muzyki jest wiele. Otwarci jesteśmy na każdy z nich. Niektórzy pragną czerpać radość jaką daje muzyka tworzona w zaciszu domowym, poza sceną, aby odpocząć i zapomnieć o troskach dnia codziennego. Inni marzą o występach w salach koncertowych dla tysięcy fanów. Jeszcze inni chcą cieszyć się muzykowaniem w kameralnym gronie przyjaciół by przywoływać do życia dzieła kompozytorów żyjących setki lat temu. Pragniemy pracować z nimi wszystkimi. Jako  dyrektor  Gordonowskiej Społecznej Szkoły Muzycznej chciałbym zaproponować Państwa dzieciom bogaty program edukacyjny. Nasz zespół nauczycieli oczekuje na Państwa, aby z Waszą pomocą umuzykalniać i rozwijać muzyczny potencjał drzemiący w Waszym dziecku.

Z poważaniem,
mgr Marek Runowski

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1
im. Edwina E. Gordona
w Poznaniu
ul. Druskienicka 32, 60-476 Poznań