O NAS

"Gordonowska" - Społeczna Szkoła Muzyczna powstała z myślą o nowym pokoleniu kreatywnych muzyków. Naszym celem jest ożywienie i wprowadzenie na nowo tradycji audiowania do naszej kultury. Audiacja jest niezbędnym elementem muzycznej kreatywności. Audiacja to gotowość do muzycznej twórczości. Kiedy nauczyciel wyposaża swoich uczniów w narzędzia umożliwiające twórczość i improwizację, wtedy muzyka staje się ich własnością. Według profesora Gordona, to powinno być celem ostatecznym nauczania muzyki. I taki cel sobie obraliśmy.

MISJA

EDUKOWAĆ I INSPIROWAĆ NOWE POKOLENIE KREATYWNYCH MUZYKÓW

OD 2010

HISTORIA

Nazywam się Marek Runowski, jestem dyrektorem działającej od września 2010 r. Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 1 im. Edwina E. Gordona w Poznaniu, założonej przez Fundację Wspierania Powszechnej Edukacji Muzycznej. Muzyka jest nieodłącznym elementem edukacji. Uważamy, że każde dziecko powinno mieć do niej dostęp. Pragniemy, aby muzyka na nowo stała się częścią kanonu ogólnego wykształcenia każdego człowieka. Naszym celem jest rozbudzenie w dzieciach muzycznej kreatywności i wrażliwości. Chcemy pokazać, jaką radość daje obcowanie z muzyką na co dzień i wspólne muzykowanie z innymi dziećmi, z rodzicami czy nauczycielami. Powszechnie wiadomo, iż dzięki nauce gry na instrumencie wzrasta samodyscyplina i poczucie własnej wartości. Dziecko rozwija swoje zdolności umysłowe i uczy się pracy w grupie.

Lecz muzyka sama w sobie to coś znacznie więcej. Według naszego patrona, prof. Edwina E. Gordona, wybitnego teoretyka muzyki i pedagoga - „Muzyka jest czymś unikalnym, szczególnym, występującym wyłącznie w świecie ludzi. Muzyka dla rozwoju człowieka i jego egzystencji jest tak podstawowa jak mowa. Przez muzykę dziecko zyskuje wgląd w siebie i w innych oraz w samo życie i, co pewnie najważniejsze, muzyka umożliwia dziecku rozwój i utrwala jego wyobraźnię. Bez muzyki życie byłoby bezbarwne. Ponieważ praktycznie nie ma dnia, abyśmy nie byli otoczeni muzyką, jest bardzo pożyteczne, aby dziecko rozumiało ją na tyle, na ile tylko będzie potrafiło. W rezultacie, gdy podrośnie, nauczy się ją odbierać, słuchać jej i brać w niej udział i będzie mu to sprawiało przyjemność. Stanie się tak dlatego, że dzięki tego typu wrażliwości na kulturę życie dziecka będzie wypełnione nowym znaczeniem.” My zgadzamy się z tymi słowami.

Sposobów  uprawiania muzyki  jest  wiele.  Otwarci jesteśmy na każdy z nich. Niektórzy  pragną  czerpać  radość jaką   daje   muzyka   tworzona w   zaciszu   domowym,  poza sceną, aby  odpocząć  i  zapomnieć o troskach dnia codziennego. Inni marzą o występach w salach koncertowych dla tysięcy fanów. Jeszcze inni chcą cieszyć się muzykowaniem w kameralnym gronie przyjaciół by przywoływać do życia dzieła kompozytorów żyjących setki lat temu. Pragniemy pracować z nimi wszystkimi. Jako  dyrektor  Gordonowskiej Społecznej Szkoły  Muzycznej  chciałbym zaproponować Państwa dzieciom bogaty program edukacyjny. Nasz zespół nauczycieli oczekuje na Państwa, aby z Waszą pomocą umuzykalniać i rozwijać muzyczny potencjał drzemiący w Waszym dziecku.

Z poważaniem,
mgr Marek Runowski

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Nauczyciele Szkoły są absolwentami Wyższych Uczelni Muzycznych w Polsce i w Europie. Łączy ich wspólna pedagogiczna pasja oraz program oparty na MLT Edwina E. Gordona - realizowany w szkole.

 

Kształcenie słuchu

 • Marek Runowski
 • Dariusz Tabisz

Chór

 • Dariusz Tabisz

Fortepian

 • Joanna Marciniak
 • Kamil Lis
 • Agata Domalewska
 • Justyna Wróblewska

Skrzypce

 • Weronika Matouszek
 • Natalia Pinkas

Wiolonczela

 • Patryk Powel
 • Ewa Szymczak

Flet

 • Marek Runowski
 • Joanna Deka

Gitara

 • Piotr Scholz
 • Kinga Skrzypińska

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1
im. Edwina E. Gordona
w Poznaniu
ul. Druskienicka 32, 60-476 Poznań