Nauczanie zdalne w dniach 26.10. – 8.11.2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020 wszystkie szkoły muzyczne (publiczne, jak też niepubliczne, które nie realizują nauczania ogólnego), zobowiązane są do prowadzenia wszystkich rodzajów zajęć zdalnie. Ten tryb nauczania obowiązuje od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. Proponujemy następujący plan zajęć ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu –...

Continue reading
Scroll to top